Slovo úvodem

Vážené kolegyně, vážení kolegové.


Dovoluji si Vás pozvat na konferenci  State of the Art v urogynekologii a rekonstrukční pánevní chirurgii, která proběhne
8. - 9. dubna 2016 v Kongresovém centru ve Zlíně.

Tématem konference jsou koncepty ke komplexnímu řešení problémů defektů pánevního dna a dysfunkce dolních cest močových, které používají urogynekologická centra v České republice i v zahraničí.

Pátek 8. 4. 2016 dopoledne bude tradičně věnován přímým přenosům ze 3 operačních sálů s využitím  nových audiovizuálních technologií. V odpoledních hodinách uspořádáme diskuzní panel o předvedených výkonech a konceptech  jednotlivých pracovišť.

V sobotu 9. 4. 2016 se ve vyzvaných přednáškách zaměříme na nové biofyzikální technologie, které by bylo možno do budoucna využít v našem oboru.

Konferenci pořádá gynekologicko-porodnické oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati, a.s. ve spolupráci s Urogynekologickou společností a Univerzitou Tomaše Bati Zlín.

 

 Těšíme se na setkání v jarním Zlíně.


Zdeněk Adamík