Způsob platby

Každý řádně přihlášený zájemce obdrží Výzvu k platbě (potvrzení o přijetí přihlášky) se všemi potřebnými náležitostmi k úhradě nejpozději do 3 pracovních dnů. Pokud by se tak nestalo, prosím, kontaktujte organizační agenturu B/P/P co nejdříve produkce@bpp.cz

Daňový doklad obdržíte na e-mail uvedený v přihlášce.

Platbu proveďte dle uvedených pokynů ve Výzvě k platbě.

Banka Fio banka a. s., V Celnici 1028, Praha 1
Variabilní symbol             bude uveden ve Výzvě k platbě
Konst. symbol 0308
Název účtu Procházka Bořek, K Dálnici 593, 760 01 Zlín 1

 

Bankovní spojení pro platby v CZK v ČR
2600297054/2010      

Bankovní spojení pro platby v EUR v SR
2600297054/8330
 
Platbu ze SR zadejte jako SEPA platbu, nikoli jako platbu do zahraničí (odpadají poplatky za zahraniční platbu).

Ostatní mezinárodní bankovní spojení
IBAN CZ42 2010 0000 0026 0029 7054
BIC FIOBCZPPXXX


Ostatní zahraniční platby provádějte v režimu OUR a do okénka poznámka pro příjemce uveďte variabilní symbol.